Wat is adaptatie?

Internationale advertentiecampagne

Reclame aanpassen aan de cultuur

Soms moet een internationale advertentiecampagne of commercial worden aangepast aan de Nederlandse situatie. Haleigh MacKenzie uit Palm Springs en haar levenssituatie, moeten worden omgeturnd naar Marjolein van den Heuvel uit Paterswolde. Het ontwikkelen van een campagne die in héél Europa succesvol is, is een moeilijke opgave, maar draagt wel bij aan een consistenter merkimago.

Oer-Hollands

Internationale reclamemakers

Veel reclamemakers denken dat het in de meeste gevallen toch echt beter is om reclame aan te passen aan de sociale en culturele situatie in Nederland. We spreken dan van adaptatie. Het aanpassen van het reclamemateriaal is vaak een dure aangelegenheid en internationale reclamemakers staan daarom voor een uitdaging. Flushing Concepts kan u helpen met het ontwikkelen van een concept dat is toegespitst op de Nederlandse situatie.

Globalisering

Adaptatie

Door de globalisering zijn de verschillen tussen landen veel kleiner geworden, maar bestaan nog steeds. Om een boodschap goed en duidelijk over te brengen moet dus rekening worden gehouden met factoren als: culturele verschillen, gewoonten die eeuwen geleden al in een land ontstaan zijn, behoeften en wensen, religie, waarden en normen, economie en smaak. Maar ook zaken als onderwijs, het rechtssysteem en overheden kunnen van land tot land enorm verschillen. Hier moet bij het ontwikkelen van een reclamestrategie zeker rekening mee worden gehouden.

Consistent merkimago

Aan de andere kant heeft uniformiteit zeer grote voordelen. Een consistenter merkimago, waardoor mensen overal ter wereld dezelfde kwaliteit verwachten. Een sterke merkpersoonlijkheid en een stevige reputatie. Ook de kosten van één en dezelfde reclame die overal gebruikt kan worden, zullen een stuk lager zijn dan bij adaptatie. Een gestandaardiseerde reclame-uiting is sneller op te zetten en het effect van de boodschap is makkelijker te meten.

Effectiviteit

Gebruiken en verwachtingen

Echter is het waarschijnlijk dat een aangepaste reclame veel effectiever is, omdat deze echt rekening houdt met de gebruiken en verwachtingen van de potentiële klanten. Een reclame die niet is aangepast, kan voor uw merk zelfs schadelijk zijn, omdat u volledig aan de behoeften en wensen van uw prospects voorbij gaat.

Flushing Concepts kan u helpen met adaptatie!

Contact met Flushing Concepts!

Flushing Concepts logo

Meld je aan voor de blogpost!
Met de blogpost van Flushing Concepts blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste trends op het gebied van sales copywriting en online marketing!
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).