Wat is marketing? Product, Prijs, Promotie en Plaats

Consumentbehoefte

Marketing is een managementproces dat ervoor moet zorgen dat het herkennen, anticiperen en tevreden stellen van de consumentbehoefte op een winstgevende manier gebeurt. Dit houdt dus in dat de ideeën, het merk, de wijze waarop u met uw doelgroep communiceert, de huisstijl, het promotiemateriaal, marktanalyses en de psychologie van het consumentengedrag allemaal onderdeel zijn van het geheel. Hierbij is het begrijpen van uw klanten en weten waar zij behoefte aan hebben en waar zij waarde aan hechten het centrale uitgangspunt. Als u namelijk precies weet wat u doelgroep nodig heeft, dan kunt u waarde toevoegen door middel van marketingactiviteiten. Een goed marketingplan is een sterke basis voor de start van een onderneming.

Marketingmix

Het gaat er bij marketing dus om dat het juiste product wordt gepresenteerd op de juiste plaats en op het juiste moment. Er wordt gebruik gemaakt van een model om de verschillende onderdelen van de ‘marketing mix’ te verbeteren. De marketing mix is de manier waarop uw producten of diensten in de markt worden gezet. Een voorbeeld van dit model wordt ook wel aangeduid als de vier P’s. Het stelt u in staat om uw marketingmogelijkheden goed te kunnen beschrijven in termen van Product, Prijs, Promotie en Plaats, zodat uw producten of diensten precies aansluiten op de behoeften, wensen en verlangens van uw specifieke klant. Ook kunt u met behulp van de marketingmix de effectiviteit en bedrijfsresultaten naar een hoger plan tillen.

Ten aanzien van de P van Producten kunt u uzelf de volgende vragen stellen:

• Wat verwacht de consument van het product of de dienstverlening?
• Welke behoefte wordt bevredigd? Aan welke wensen en verlangens wordt tegemoet gekomen?
• Welke eigenschappen heeft het product waardoor er ook aan deze behoeften, wensen en verlangens voldaan kan worden?
• Waar gaat de consument het product gebruiken? En op welke manier?
• Hoe ziet het product eruit en hoe wordt de dienstverlening ervaren?
• Wat is de merkpersoonlijkheid van het product?
• Op welke manier onderscheiden uw producten of dienst zich van de concurrentie?

Ten aanzien van de P van Plaats kunt u uzelf de volgende vragen stellen:

• Waar proberen consumenten uw producten of diensten aan te schaffen? In welke soort winkels? Op welke websites?
• Hoe verkrijgt u toegang tot de juiste distributiekanalen?
• Hoe hebben uw concurrenten de distributie geregeld? Kunt u de distributie beter regelen?

Ten aanzien van de P van Prijs:

• Wat is de waarde van uw product of dienst voor uw doelgroep?
• Zijn er vaststaande prijspunten voor producten of diensten binnen een bepaald gebied.
• Is uw consument prijsgevoelig?
• Zou een lichte daling van de prijs kunnen leiden tot een groter marktaandeel? Is een klein stijging van de prijs wellicht niet merkbaar waardoor u extra winst kunt maken?
• Welke kortingen zouden er gehanteerd moeten worden?
• Hoe zijn uw prijzen ten opzichte van de concurrentie?

Ten aanzien van de P van Promotie:

• Waar en wanneer kunt u uw marketingboodschappen verspreiden binnen de desbetreffende markt?
• Kunt u uw doelgroep bereiken door middel van online advertising, inbound marketing of direct mail?
• Wanneer is de beste periode om uw producten en diensten te promoten? Moet u rekening houden met bepaalde feestdagen of seizoenen? Moet u rekening houden met actuele gebeurtenissen?
• Hoe promoten uw concurrenten hun diensten en producten. Welke invloed heeft dat op de wijze waarop u uw promotieactiviteiten gaat organiseren?

Personeel, Processen en Physical evidence

• De vier P’s kunnen eventueel nog uitgebreid worden met de factoren Personeel, Processen en Physical evidence. Hierbij kunt u zaken in kaart brengen die te maken hebben met medewerkers, bedrijfsprocessen en bijvoorbeeld het interieur en de uitstraling van uw bedrijf.

Hoe gebruiken we de vier P’s?

Het model kan gebruikt worden om u te helpen om te bepalen hoe u nieuwe producten of diensten op de markt moet brengen. Ook kunt u het model gebruiken om uw marketingstrategie te testen. De volgende stappen helpen u met het omschrijven en verbeteren van de marketingmix. Het maakt daarbij niet uit of u een nieuw of een bestaand product op de markt wilt brengen.

-Omschrijf het product of de dienst dat u wilt analyseren.

-Stel uzelf de voorgaande 4 P vragen.

-Stel ook waarom en wat als vragen.Waarom heeft de consument behoefte aan bepaalde producteigenschappen?

-Wat als de prijs met 7% zou dalen?

-Wat als u het product in meerdere kleuren zou aanbieden?

-Waarom zou u uw items via een groothandel verkopen in plaats van rechtstreeks aan de klant?

Klantgerichte vragen

Zorg ervoor dat op alle door u gestelde vragen ook een juist antwoord krijgt, gebaseerd op kennis en feiten. Als er ook maar enige twijfel is over de juistheid van u aannames, dan moet u meer marktonderzoek gaan doen. Als u eenmaal een goed gedefinieerde marketingmix hebt, dan kunt u dat gaan testen door middel van klantgerichte vragen. Hierdoor kunt u de marketingmix bekijken vanuit het perspectief van de consument.

-Voldoet het product aan uw behoeftes?

-Kunt u het product vinden op de locatie waar u winkelt?

-Vind u het product schappelijk geprijsd?

-Werd u aangesproken door de reclame-uiting?

Wisselwerking tussen de vier P’s

Blijf vragen formuleren en voer aanpassingen door in de marketingmix als dat nodig blijkt. Doe dit net zo lang totdat u tevreden bent met het resultaat. Beoordeel uw marketingmix regelmatig omdat sommige factoren bijgesteld zullen moeten worden naargelang de markt, het product of de dienst veranderen. Eigenlijk is die verandering in een concurrerende markt een continu proces. De verschillende elementen van de vier P’s hebben een onderlinge wisselwerking met elkaar. Een aanpassing aan één van de vier P’s heeft automatisch gevolgen voor een andere P. Als bijvoorbeeld de distributie (Plaats) duurder wordt dan zal dat waarschijnlijk moeten worden doorberekend in de Prijs.

positioneren

De marketingmix kan u dus helpen met het omschrijven van alle marketingcomponenten. Hierdoor bent u in staat om op een succesvolle manier uw producten of diensten te positioneren. Een goed marketingplan maakt helder wat de problemen en mogelijkheden zijn en welk marktontwikkelingen er aan zitten te komen. Als u alle feiten hebt geanalyseerd dan kunt u daarop uw doelstellingen bepalen. Doelstellingen op het gebied van productontwikkeling, verpakkingsontwikkeling, de prijs en de manieren van communicatie. Als u dit allemaal duidelijk hebt omschreven dan is het tijd om uw plannen te gaan formuleren en u moet gaan kijken of alle doelstellingen budgetair haalbaar en betaalbaar zijn.

Business to business

B2B marketing behelst producten of diensten die door bedrijven en organisaties worden verkocht aan andere ondernemingen en instellingen. Het gaat bij b2b marketing vaak om industriële goederen zoals grondstoffen, gereedschappen en machines, maar ook om bijvoorbeeld kantoorartikelen zoals apparaten en kantoorinrichting. Marketing kan zich dus op bedrijven richten maar ook om consumenten.

Copywriting voor business-to-business?

Business tot consumer

B2C marketing richt zich rechtstreeks op de consument. Kopers die producten en diensten aanschaffen voor eigen gebruik of voor iemand binnen hun familie of omgeving. Voorbeelden hiervan zijn fietsen, wasmachines, koelkasten, planten, de dagelijkse boodschappen, verzorgingsproducten en noem het maar op.

Sales copywriting voor business-to-consumer?

Sterke marketingstrategie

Om een sterke marketingstrategie te kunnen ontwikkelen moet u beginnen met het uiteenzetten van de doelen die de algehele doelstellingen van uw onderneming ondersteunen. Hierna moet er een strategie worden bepaald die ervoor zorgt dat uw gestelde doelen ook daadwerkelijk kunnen worden gehaald. Een belangrijk onderdeel van marketing is marktonderzoek. Hoe worden de producten ontwikkeld? Hoe ziet de dienstverlening er precies uit? Hoe bereiken de producten en diensten de markt? Ook moet er goed worden nagedacht over de manier waarop u uw doelgroep het beste kunt informeren over hetgeen u te bieden hebt.

Verschillende werkgebieden

Een marketingplan moet ook bepalen hoe een product of dienst gepositioneerd moet worden. Met andere worden: welke positie nemen uw producten of diensten in, in het hoofd van uw doelgroep ten opzichte van uw concurrenten. Marketing omvat veel verschillende werkgebieden en het is erg breed. Naarmate u meer ervaring opdoet met marketing is het natuurlijk mogelijk dat u zich gaat specialiseren in bepaalde werkgebieden en door uw expertise veel meer in staat zult zijn om de marketingstrategie steeds meer te verfijnen.

Marktonderzoek

Marktonderzoekers leveren informatie over doelgroepen, producten en diensten om marketeers te helpen met het nemen van de juiste beslissingen op het gebied van productontwikkeling en de communicatie met klanten. Marktonderzoekers gebruiken zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden om bepaalde conclusies te trekken. Door deze manier van werken kan de marketingstrategie van bedrijven en instellingen direct ook de juiste richting op gestuurd worden. Met behulp van marktonderzoek kunt u dus nieuwe kansen ontdekken, problemen signaleren en de effectiviteit van uw huidige marketingcampagnes meten.

Alles moet op elkaar aansluiten

Bij marketingcommunicatie gaat het erom dat u de juiste boodschap aan de juiste consumenten communiceert via het juiste promotiekanaal. Als moet precies op elkaar aansluiten: de teksten, het ontwerp, de advertenties, folders, posters, maar ook alle communicatie door middel van inscript sponsoring en product placement. Uiteraard horen public relations, aantrekkelijke persberichten over producten en diensten en eventmarketing daar ook bij. Online marketing maakt gebruik van het internet om reacties los te krijgen van een bepaalde relevante doelgroep. Dit kan bijvoorbeeld met e-mailmarketing, het creëren van geoptimaliseerde content, maar ook online adverteren, social media en blogging zijn daarbij goede methoden.

Branding

Een merk is een idee of een beeld van een product of dienst dat op een bepaalde manier wordt gepresenteerd door een organisatie. ‘branding’ is de marketing van dat idee of beeld, zodat steeds meer mensen het merk zullen gaan herkennen en zich er ook bewust van worden. Merkmanagers zijn betrokken bij de planning van de marketingstrategie voor specifieke merken, producten of diensten. Zij zorgen ervoor dat de uitvoering ervan op de juiste wijze verloopt. Het is daarom van belang dat deze merkmanagers nauw samenwerken met de productieafdeling, de verkoopafdeling, maar ook met de financiële afdeling, om er zeker van te zijn dat de juiste koers kan worden gevaren.

Direct response

Direct marketing betreft marketing voor producten of diensten die zich direct richt tot consumenten of bedrijven. De kern van direct marketing is het benaderen van consumenten door middel van gepersonaliseerde boodschappen. Het voordeel van deze manier van marketing is dat de meetbaarheid van de respons erg goed is. Het is mogelijk om met consumenten te communiceren op een persoonlijk manier, dankzij informatie uit databases. E-mailmarketing is daarbij een goed hulpmiddel. Een copywriter kan voor u ijzersterke strategische verkoopbrieven schrijven. Niet alleen voor uw online direct marketing, maar zeer zeker ook voor uw offline communicatie.

Public relations

Een ander element van marketing waarmee we rekening moeten houden is de reputatie van uw organisatie. Het onderhouden, beschermen en verbeteren van de reputatie van bedrijven, producten of diensten door middel van positieve berichtgeving in de media is essentieel. Public relations draait om het ontwikkelen van communicatiestrategieën ten aanzien van belanghebbende groepen. Dit kan door middel van sportsponsoring, entertainment, maar ook activiteiten die met goede doelen verbonden zijn in de directe omgeving van de onderneming lenen zich uitstekend voor public relations.

Relevantie

Reclame is een belangrijk onderdeel van marketing. Iedere dag worden er honderden, misschien wel duizenden reclame-uitingen op ons afgevuurd. Gelukkig zijn we niet allemaal even gevoelig voor alle uitingen. Ik denk dat we daar dan aardig uitgeput van zouden raken. We filteren de boodschappen eruit die voor ons het meest relevant zijn. Dit is een automatisch proces binnen onze hersenen. Ons brein weet precies wat voor ons van belang is en wat we zo snel mogelijk langs ons heen moeten laten glijden.

Doelgroep in kaart

Door middel van een effectieve marketingstrategie kunt u in kaart brengen wie uw doelgroep is en uitvinden wat belangrijk voor hen is. Wat verwachten zij van producten en diensten? Bent u in staat om ze dat ook te bieden? Welke interessant voorstel kunt u hen doen? Een gedegen marketingstrategie geeft antwoord op de vraag van de consument: waarom zou het mij ook maar iets kunnen schelen?

Reclamebriefing

Op het gebied van marketing kunnen we een verdeling maken tussen strategie en tactiek. De tactiek is de wijze waarop de strategie ten uitvoer wordt gebracht. Een reclamebriefing is afgeleid van de marketingbriefing, en gaat in op de P van Promotie uit de marketingmix. Een goed marketingplan maakt het dus veel eenvoudiger om een reclameconcept te ontwikkelen. Waar de marketingbriefing nog informerend van aard was, is de reclamebriefing richtinggevend. De reclamebriefing geeft aan welke richting de reclame-uiting op moet gaan.

Flushing Concepts kan u helpen met het ontwikkelen van een reclameplan!

Contact met Flushing Concepts!

Flushing Concepts logo

Meld je aan voor de blogpost!
Met de blogpost van Flushing Concepts blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste trends op het gebied van sales copywriting en online marketing!
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).