Reclamedoelstellingen

Wat wilt u bereiken?

Reclamedoelstelling

Er kunnen veel verschillende reclamedoelen zijn. Meer bezoekers trekken naar uw website, een andere doelgroep aanspreken, imagoverandering, bekendheid bewerkstelligen voor uw nieuwe producten of diensten. Klanten over laten gaan tot actie of misschien wilt u dat mensen een andere houding aannemen ten opzichte van uw merk. Alle factoren die te maken hebben met de communicatie naar uw potentiële klanten, het bespoedigen van de verkoop en het stimuleren van loyaliteit zijn allemaal onderdeel van de promotiemix.

Promotie

Strategie

In de meeste gevallen is de verkoop van producten het hoofddoel van promotieactiviteiten. Ook zaken als public relations en direct marketing zijn promotievormen. Welke strategie er moet worden toegepast en welke media er worden ingezet zijn hierbij belangrijke vragen. Wat wilt u precies bereiken met uw communicatie-inspanningen?

Wat zijn uw doelstellingen precies?

Op een doeltreffende manier uw klanten benaderen?

Helder communiceren van de voordelen van uw product of dienst?

Uw doelgroep voorzien van informatie?

Duidelijk maken waarom ze voor u moeten kiezen en niet voor uw concurrent?

Het imago van uw onderneming of instelling versterken of herstellen?

Het bevestigen van de goede relatie met uw klanten?

Deze vragen zijn allemaal erg belangrijk om de juiste strategie te kunnen bepalen.

Sales copywriting voor business-to-consumer?

Informeren en overtuigen

Gewenst effect bij de doelgroep

Ook reclame is onderdeel van de promotiemix. Reclamedoelstellingen worden afgeleid van de marketingdoelen van een bedrijf. Reclame bereidt potentiële klanten voor op de aanschaf van uw producten of diensten. Bij het formuleren van een reclamedoelstelling moet van tevoren goed worden bepaald wat we bij uw doelgroep willen bereiken. Dit moet zo specifiek mogelijk gebeuren. Er zijn drie belangrijke factoren bij het bepalen van uw reclamedoelstelling:

-Op kennisniveau
We willen graag dat 70% van de doelgroep weet dat u een nieuw product of dienst op de markt brengt.

-Op houdingsniveau
We willen graag dat 55% van de doelgroep een voorkeur ontwikkelt voor uw merk.

-Op gedragsniveau:
We willen graag dat 40% van de doelgroep een probeeraankoop doet van uw nieuwe product.

Breng uw doelgroep in beweging!

Categoriebehoefte

Flushing Concepts kan u helpen om uw ambities op het gebied van reclame te verwezenlijken. Gaat het om het creëren van categoriebehoefte (opwekken van de behoefte aan een nieuw product of dienst)? Het informeren van klanten over waar en wanneer iets verkrijgbaar is en aan welke voorwaarden dat dan moet voldoen? Wilt u wellicht een gedragsverandering bij uw doelgroep teweeg brengen? Uw communicatiedoelstelling moet in ieder geval vooraf duidelijk zijn bepaald.

Bevestiging

Klantrelatie

Ook kan flushing Concepts u adviseren op het gebied van aftersales. Het is belangrijk dat uw afnemer wordt bevestigd in zijn of haar aankoop of in het gebruikmaken van uw dienstverlening. Een tevreden klant is uw beste visitekaartje.

Flushing Concepts kan u helpen om uw reclamedoelen te behalen!

Contact met Flushing Concepts!

Flushing Concepts logo

Meld je aan voor de blogpost!
Met de blogpost van Flushing Concepts blijf je automatisch op de hoogte van de nieuwste trends op het gebied van sales copywriting en online marketing!
We hebben een hekel aan spam. Uw e-mailadres zal niet worden verkocht of gedeeld met anderen (afgezien van het marketing automation platform dat wij gebruiken voor onze e-maillijst).